obrazový a textový materiál ® Mgr. Michal Gerža

Realizované akce

Zde vám představuji výběr realizovaných akcí v minulých letech, které vám mohou přiblížit spektrum nabízených služeb.

2017

 • Aktualizace vrstvy mapování biotopů v Královéhradeckém, Olomouckém a Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina (objednatel AOPK ČR).
 • Botanický průzkum ornitologického parku Josefovské louky a vyhodnocení dat za období 2009-2017 (objednatel Česká společnost ornitologická).
 • Realizace několika hmyzích hotelů (ZŠ Pohůrecká, České Budějovice, MŠ Čtyřlístek Třebíč, Obec Chvatěruby, MŠ Skuhrov nad Bělou).
 • Realizace dřevěného zábradlí a dřevěných cedulí v přírodní zahradě ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují.

2016

 • Zpracování plánu péče pro PP Louky v České Čermné, PP Rašelina, PP Bělohradská bažantnice a PR Kostelecký zámecký park v Královéhradeckém kraji, včetně základních inventarizačních průzkumů cévnatých rostlin, obratlovců a bezobratlých (objednatel KÚ Královéhradeckého kraje).
 • Zpracování plánu péče pro PR Hynkovice v Pardubickém kraji (objednatel KÚ Pardubického kraje).
 • Posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů pro budovu v obci Bystré a pro objekt OÚ Svídnice – pro zpracování žádosti o dotaci IROP.
 • Aktualizace vrstvy mapování biotopů v Královéhradeckém, Pardubickém, Jihočeském a Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina (objednatel AOPK ČR).
 • Realizace několika hmyzích hotelů (Domov pod hradem Žampach, MŠ Bačetín, MŠ a ZŠ Na cestě, Pardubice, Explora Business Centre Jupiter, Praha, MŠ Podzámčí, Hradec Králové, ZŠ a MŠ České Libchavy, ZO ČSOP Ekocentrum Říčany, ZŠ a MŠ Slovenská, Karviná, Mariánskolázeňsko DSO, MŠ Radost, Přerov).

2015

 • Zpracování plánu péče a návrhu na vyhlášení pro PP Orlice (594,42 ha) v Královéhradeckém kraji (objednatel KÚ Královéhradeckého kraje).
 • Zpracování plánů péče pro čtyři zvláště chráněná území ve Olomouckém kraji — PP Chlum u Nepřevázky, PP Vrť, PR Bažantnice u Loukova, PP Velký Radechov (ojednatel KÚ Středočeského kraje).
 • Zpracování zoologického průzkumu v rámci akce "Revitalizace zámeckého kopce v Náchodě" a posouzení vlivu záměru na faunu (objednatel Město Náchod).
 • Aktualizace vrstvy mapování biotopů v Královéhradeckém, Jihočeském a Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina (objednatel AOPK ČR).
 • Realizace několika hmyzích hotelů (ZŠ a MŠ Krchleby u Nymburka, MŠ Na Františku Nové Město nad Metují, MŠ Solnice, Domov u fontány - Přelouč, Kamarád Rožnov o.p.s., spolek Zamenis - Osvinov, Stráž nad Ohří).
 • Relalizace exteriérových interaktivních prvků s přírodovědnou tématikou „Ptáci“ v přírodní zahradě ZŠ Nové Město nad Metují).

2014

 • Realizace „IV. projektu vytváření území soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji - příprava podkladů“ — zajištění inventarizačních průzkumů (botanických, zoologických) na území evropsky významé lokality Orlice a Labe a zpracování návrhu na vymezení budoucího zvláště chráněného území (objednatel KÚ Královéhradeckého kraje).
 • Zpracování plánů péče pro zvláště chráněná území v Olomouckém kraji — PP Cigánské zmoly a PR Přemyslovské sedlo (ojednatel KÚ Olomuckého kraje).
 • Zpracování botanických průzkumů ve třech zvláště chráněných územích v Pardubickém (ojednatel KÚ Pardubického kraje). Aktualizace vrstvy mapování biotopů (objednatel AOPK ČR).
 • Vypracování invenčních návrhů a dokumentace pro realizaci interaktivních prvků naučných stezek v CHKO Orlické hory (objednatel AOPK ČR, Správa CHKO Orlické hory).
 • Značení hranic zvláště chráněného území přírodní památky Na víně (objednatel KÚ Královéhradeckého kraje).
 • Managementové práce (kosení, vyřezávání dřevin) na několika lokalitách na území CHKO Orlické hory (objednatel AOPK ČR, Správa CHKO Orlické hory).
 • Realizace velkého hmyzího hotelu pro Základní školu Dobrá (okres Frýdek-Místek).

2013

 • Zpracování plánu péče pro PP Na Víně (objednatel krajský úřad Královéhradeckého kraje).
 • Zpracování plánů péče a inventarizací předmětů ochrany pro PP Michnovka-Pravy, Malá Straka, U Pohránovského rybníka a PR Hemže-Mýtkov v rámci projektu Zajištění podkladů pro vyhlášení evropsky významných lokalit v Pardubickém kraji – 2. etapa (objednatel krajský úřad Pardubického kraje).
 • Zpracování plánů péče a inventarizačních průzkumů (botanický, obratlovci, brouci, motýly, další bezobratlí) pro PP Bahenské louky a PP Kozlov–Tábor v rámci III. projektu vytváření území soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji (objednatel Godézie Východní Čechy spol. s r. o.).
 • Aktualizace vrstvy mapování biotopů, CHKO Jeseníky (objednatel Agentura ochrany přírody a krajiny ČR).
 • Navržení a reliazace dřevěných interaktivních prvků pro ekologickou výchovu umístěných na školní zahradě a umělého příbytku pro hmyz (tzv. hmyzího hotelu) (objednatel Mateřská škola Albertova, Hradec Králové).

2012

 • Zpracování plánu péče pro navrhovanou PP Sjezdovka u Žídků (objednatel KÚ Královéhradeckého kraje).
 • Zpracování botanických průzkumů šesti lokalit soustavy Natura 2000 pro II. projekt vytváření území soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji (objednatel Seeb engineering s. r. o.).
 • Aktualizace vrstvy mapování biotopů (objednatel Agentura ochrany přírody a krajiny ČR).
 • Dendrologický průzkum v prostoru navrženého přístaviště Pardubice (objednatel HBH Projekt s. r. o.).

2011

 • Geobotanická studie luční vegetace Přírodní rezervace Zbytka s vyhodnocením vývojových trendů a návrhem opatření pro další péči o lokalitu (objednatel krajský úřad Královéhradeckého kraje).
 • Botanický monitoring ornitologického parku Josefovské louky a jeho vyhodnocení (objednatel Česká společnost ornitologická).
 • Zpracování čtyř plánů péče o zvláště chráněná území v okrese Jičín (objednatel krajský úřad Královéhradeckého kraje).
 • Aktualizace vrstvy mapování biotopů pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR.
 • Botanický průzkum pro přípravu plánu šetrného hospodaření na farmách Zemex, Krakonošův ranč a katastrální území Benetsko v rámci projektu Plány šetrného hospodaření pro obce a zemědělce v NP Šumava a KRNAP (objednatel Institut aplikované ekologie Daphne).
 • Transfer populace lilie zlatohlavé z prostoru plánovaného skiareálu Jadrná v Orlických horách (objednatel Obec Orlické Záhoří).

2010

 • Zpracování dvou plánů péče o zvláště chráněná území v CHKO Orlické hory a sedmi plánů péče o zvláště chráněná území v okrese Jičín.
 • Zpracování botanických průzkumů lokalit soustavy Natura 2000 pro I. projekt vytváření území soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji.
 • Zpracování botanického průzkumu v prostoru plánovaného skiareálu Jadrná (Orlické hory).
 • Aktualizace vrstvy mapování biotopů pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR.
 • Návrh a realizace interaktivní ekologické expozice pro Městské muzeum v Novém Městě nad Metují.
 • Návrh dětského hřiště pro projekt ekologického návštěvnického centra Dům přírody v CHKO Orlické hory.

2009

 • Aktualizace vrstvy mapování biotopů pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR.
 • Botanický monitoring ornitologického parku Josefovské louky.
 • Návrh a realizace expozice "Ochrana a využití lesa od historie k současnosti" pro sdružení SPLAV, instalováno v domě SPLAV v Rokytnici v Orlických horách.
 • Realizace naučné stezky U Císařské studánky u města Solnice.

Mgr. Michal Gerža, E-mail: gerzamichal@centrum.cz, Tel.: +420 776 829 741, Sedloňov 133, Deštné v Orlických horách, 51791
Ondřej Ludvík © 2011